HOTLINE: 0905 50 39 50

Khuyến mãi lắp truyền hình cáp sông thu 10 ngày cuối tháng 7/2015

Khuyến mãi truyền hình cáp

arico1 copy

I, Phí bảo trì bảo dưỡng: 45.000

Phí thuê bao hàng tháng: 54.000

Trả trước 3 tháng: Miễn phí lắp đặt

Trả trước 06 tháng: Miễn phí lắp đặt

Trả trước 9 tháng: Miễn phí lắp đặt và cộng 1 tháng thuê bao

Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt và cộng 01 tháng thuê bao

Trả trước 15 tháng: Miễn phí lắp đặt và cộng 3 tháng thuê bao.

II, Khu vực ưu tiên Hòa Xuân, khu Lê Văn Hiến, khu Thanh Vinh( Hòa khánh Bắc) và tất cả các khu chung cư :

Trả trước 02 tháng: Miễn phí lắp đặt và cộng 1 tháng thuê bao

Trả trước 05 tháng: Miễn phí lắp đặt và cộng 2 tháng thuê bao

Trả trước 08 tháng: Miễn phí lắp đặt và cộng 4 tháng thuê bao

Trả trước 14 tháng: Miễn phí lắp đặt và cộng 8 tháng thuê bao

Trả trước 26 tháng: Miễn phí lắp đặt và cộng thêm 17 tháng thuê bao.

 Gọi chúng tôi để lắp đặt truyền hình cáp sông thu đà nẵng

Hotline: 0935 78 30 78

Danh sách 70 kênh 

kenhcapt12 copy copy

 

Truyền hình K+ tại Đà Nẵng | Lắp đặt Mang viettel Da Nang